Lasteaiateemadel – Fröbeli pedagoogika

Fröbel

Mis on Fröbeli pedagoogika? Pean tunnistama, et polnud sellest varem kunagi midagi kuulnud, mis aga ei tähenda, et see meie ümber juba ammu eksisteerinud ei oleks ning et seda meie endi ja meie laste peal juba rakendatud poleks. Lühidalt öeldes on Saksa kasvatusfilosoof ja pedagoogikateadlane F.W.A. Fröbel see mees, kelle õhutusel hakati kõiki lasteasutusi kutsuma lasteaedadeks. Esimene lasteaed avati Saksasamaal samal aastal, kui Eestis loodi esimene väikelaste hoiuasutus. See sündis 1840ndal aastal, mida on hea kõrva taha panna, kui huvitavat viktoriiniküsimust.

Mäng on õppimise mootor

Fröbel oli veendunud, et erilist väärtust omab just lapsepõlv – eelkooliiga on kuldaeg. Peamiseks sihiks Fröbeli metoodikal on lapse võimete ja tundeelu harmooniline arendamine ning elamuste pakkumine. See tähendab, et oluline on iga lapse individuaalse arengutempo jälgimine ja arvestamine.

Oma maailmavaateliseks aluseks võttis ta kristliku maailmapildi, looduse tähenduslikkuse ja humanismi, pidades seejuures samavõrd oluliseks mängu arendavat ja kasvatuslikku mõju, toonitades isetegevuse, käsitöö ja emakeelse õpetuse tähtsust. Tegevuse keskpunktis on laste vaba fantaasiamäng, millega liitub aiatöö, laul, paberitöö jne. Just mäng on eduka õppimise mootoriks. Nii ei olnud esimestes sellistes lasteaedades ruumi kooliõpinguil, samuti mitte mehhaanilisel värsside- ja katekismuse tuupimisel, rääkimata võõrkeelte harrastusest.

Iga negatiivne kogemus on vajalik

Fröbeli seisukohalt väljendub inimese vaimse loomuse keskne joon tegevustungis. Seega tuleb lapsele võimaldada juba esimesest elupäevast alates vaba isetegevusele suunatud arenemist. Areneda saab nii, nagu nõuab inimeses peituv ürgjõud. Ainult nii saaks elada looduspäraselt, mis tagab arengu ja õnneliku elamise. Arengu eelduseks on vastuolu, kusjuures negatiivset ei tohi vaadelda üksnes kui positiivse vastandit.

Ühtsus

Fröbel uskus vankumatult lapse võimet aimata ette elumõtet mõtestavaid seoseid. Sellest lähtuvalt asetas ta rõhu fantaasiale, mis võimaldaks haarata nähtavaid nähtamatuga ühendavaid mõtteosi. Tema hinnangul ei taha laps mitte üksnes tegutseda ja teada, vaid omab ka tungi Jumala tunnetusele. Fröbeli kasvatusfilosoofia tähtsaks mõisteks ja juhtideeks on elu ühtsus, selle terviklikkus. Tervik moodustub ühtekuuluvusest, mis valitseb looduse, inimese ja jumala vahel. Tema seisukoht oli, et tee inimkonna kasvatuse juurde võib kulgeda ainult rahvusliku olemuse arendamise kaudu.

Fr. Fröbeli järgi oli lasteaed kasvatusasutus, mille kaudu ta lootis tõsta ka koduse kasvatuse taset.

Fröbeli mänguasjad

Fröbeli pedagoogika käsitles nelja põhiprintsiipi: täiuslikkust, isetegemist, mängu ja usalduslikku suhtlemist täiskasvanu ning lapse vahel. Igasugune mängumaterjal peab rahuldama lapse hinge kõiki külgi ja Fröbeli arvates pidi see sisaldama loodust, arve, geomeetrilist nägemust, sõna ja keelt, kunsti, Jumalat. Fröbel pani aluse laste mängupedagoogikale, tähtsustas laste õpetamisel muusikat, loodusõpetust, liikumismänge ning koostas metoodilise süsteemi geomeetriliste kujunditega tegutsemiseks. Ta toonitas palli kui esimese ideaalse mänguasja tähtsust. Mängupalliga õpib laps tundma loodust, geomeetrilist kuju, vormi ja värvide mitmekülgsust. Teise tähtsa asjana nimetas ta kujunditest kera, silindrit, kuupi. Tänu sellele veendumusele koostas ta laste arengut soodustava spetsiaalse mänguasjade sarja, mille käsitsemist õpetas tulevastele mängujuhtidele e. kasvatajaile.

Fröbel  Fröbel  FröbelFröbel

Föbel Eestis

Eestis järgivad Fröbeli põhimõtteid osaliselt paljud lasteaiad. Tuntuimad neist on Sindi lasteaed, mis on Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud lastaed ja lasteaed Pöialpoiss.

Ingliskeelseid Fröbeli materjale ja huvitavat lugemist saab vaadata USA Fröbeli kogukonna Facebooki lehelt.

Vaata ka põhjalikku videokollaaži Föbeli metoodikast ja mänguasjadest:

 Loe ka Montessori, Freinet, Reggio Emilia, Waldorf pedagoogika kohta ning õuesõppest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga