Poisid vs tüdrukud

poisid ja tüdrukud

Kas pole imelik mõelda, et tüdrukutele on just kui sisse kodeeritud kodu mängimine ning poisid haaravad enesest mõistetavalt auto järele. Miks see nii on? Miks lapsed, kes kogu aeg on isuga koos mänginud, ühest hetkest enam üksteise vastu huvi ei tunne? Selles artiklis keskendume poiste ja tüdrukute mängude erinevusele.

Miks siis ikkagi eelistavad poisid juba titaeas masinat nukule?

Kaheaastased lapsed valivad meelsamini sugupoolele tüüpilisi mänguasju (poisid autosid ja tüdrukud nukke), teadmata, kummast soost nad ise tegelikult on. On tehtud katseid, kus poisslapsele ei ole soetatud ühtegi mänguautot, -traktorit ega -motikat, kuid ometi leiab väike mees võimaluse sõita mööda kapi ääri klots (või mistahes vidin) peos endal suu põristamisest vahutamas. Sama kehtib ka püstolite ja mõõkade kohta. Seega võib lükata ümber väite, et poisid on poisid just sellepärast, et vanemad neile soorolle peale suruvad riietades nad sinisesse ja andes pihku rallika. Poisid tunnevad juba loomupäraselt suuremat huvi mehaanilise liikumise, tüdrukud aga eeskätt nägude vastu. 2002. aastal läbi viidud uuringu kohaselt, kus kaks teadlast (dr. Gerianne Alexander ja prof. Melissa Hines) uurisid 88 ahvi (pooled emased ja teine pool isased), kellele anti valida poiste ja tüdrukute mänguasjade vahel, eelistasid emased ahvid tüdrukute ja isased poiste mänguasju. Selle teadusliku katse kohaselt eelistavad ka poisslapsed liikumist ja aktiivsust soodustavaid mänge just sellepärast, et need lubavad mängida karmilt ja jõuliselt. Siit aga leitakse seos mehe ürgse vajadusega küttida ja leida endale paariline.

Kui poisid mängivad nukuga, siis seda teistmoodi kui tüdrukud – poisile on nukk sõbra eest, keda vahel  mängudes oma kaaslaseks võetakse (näiteks pannakse autoga sõitma), tüdruk tahab aga nukule emaks, mitte sõbraks olla. Kui aga tüdrukud sõidavad mänguautodega, siis teevad nad seda korrapäraselt ja ettevaatlikult. Erinevalt poistest üritavad nad kokkupõrkamist teiste lastega vältida.

Siiski on kultuuris välja kujunenud nn. poiste ja tüdrukute mänguasjad ja mängud. Kuna eakaaslaste arvamus on tähtis, siis püütakse neist stereotüüpidest kinni pidada. Laps, kes armastab vastassugupoole mänge, võib sattuda eakaaslaste pilke alla. Tüdrukud, kes mängivad poiste mänge, kannatavad vähem kui poisid, kes mängivad nukkudega.

Poiste liikumistarve on mängudes tunduvalt suurem kui tüdrukutel, nende mängud on sageli karmimad ja karusemad. Poistele meeldivad kollektiivsed mängud, nad kogunevad rühmadesse, kus on hierarhia liidrist võimuredeli alumise pulgani. Põhjuseks on meessuguhormoon ehk testusteroon. Tüdrukutel sellist redelit ei ole, nemad mängivad koos kahe- või kolmekaupa ja tülid võimu pärast pole tavalised. Tüdrukud õpivad kiiremini koostööd tegema. Sellest võib ka tulla tõsiasi, et mängulises kriisiolukorras suudavad poisid edasi tegutseda, tüdrukud aga tõmbuvad endasse. Kui poisid kalduvad sõpruskonna arvamust rohkem uskuma ja alluma kergemini tugevale isiksusele, siis tüdrukud jäävad tavaliselt oma arvamusele kindlaks. Rühmasituatsioonis käituvad poisid tüdrukutest sageli negatiivsemalt, võtavad teise käest mänguasja ja keelduvad jõuliselt sellest loobuma. Samas näitavad uuringud, et lapse riskivalmidus sõltub pigem iseloomust kui soost. Miks siis ikkagi sellist käitumist rohkem poistele omistatakse? Põhjus võib olla lihtsalt selles, et meie, lapsevanemad, aktsepteerime seda rohkem, kui poiss satub konfliktsesse olukorda ja ootame seda vähem tütarlastelt.

lego

Poistel on parem mehaaniline ja ruumiline mõtlemine. Ka see on põhjus, miks nad eelistavad mängida pigem konstruktorite või ehitusklotsidega. Meile kõigile meeldib ju tegutseda asjadega, mis meil hästi välja tulevad. Tüdrukud seevastu eelistavad sotsiaalseid rollimänge.

Girl power

Kui ma vaatan oma 5-aastasele tütrele lasteaeda järele minnes, kuidas lapsed on rühmas jaotunud, siis tavaline on pilt, kus poisid maadlevad tagatoas ja tüdrukud joonistavad vaikselt laua taga. Eelkooliealiste laste joonistuste võrdlus näitab, et tüdrukute joonistused on detailirikkamad nii vabajoonistuses, inimeste joonistamises kui figuuride täiendamises. Uurimused on näidanud, et poisid on tüdrukutest poole aasta kuni aasta võrra maas selliste tunnuste poolest nagu üleminek peajalgselt konventsionaalsele figuurile. Põhjuseks võib olla poiste tehniline huvi, nad pööravad joonistamisel rohkem tähelepanu üldisele skeemile ega muretse paberil olevale kujutatu väljanägemisele. Tüdrukutele on aga olulisem esteetiline väljendus. Poisid joonistavad rohkem ehitisi, masinaid, kosmosepilte ja tüdrukud „ilusaid“ inimesi, printsesse, lilli ja loomi.

Pilt

Tüdrukute aju töötab natuke teistmoodi kui poistel. Neil on suurem empaatiavõime, mis muudab tüdrukud teiste inimeste suhtes tundlikumaks ja konfliktide suhtes vastumeelsemaks.

Miks aga tüdrukud eelistavad nukke masinatele, võib peituda selles, et juba siia maailma sündides eelistavad tüdrukud poistest rohkem vaadelda inimese nägusid. Kuna tüdrukutest kasvavad naised, on neile ka loomuomane hoolitseda tita eest, mis võib samuti olla üheks põhjuseks, miks tüdrukud nukke eelistavad.

Poisid on juba koolimineku ajaks tüdrukutest vaimses arengus maas. Eriti puudutab see poiste peenmotoorika, eneseväljendusoskuse ja kõne arengut. Tüdrukud on verbaalselt võimekamad. Nii loovuses kui muusikalistes võimetes ei ole sugudevahelisi erinevusi märgatud. Igas lapses peitub musikaalsus, see on vaja vaid välja arendada. Kõik lapsed on andekad!

Poisid vs tüdrukud

Poisid ja tüdrukud

Koolieelses eas kujuneb lapsel välja sooline eneseteadvus. Ta annab endale reeglina 3-4 aastaselt aru, kas ta on poiss või tüdruk. Samaealiselt hakkavad nad ka oma sugupoolde kuuluvaid lapsi mängukaaslastena eelistama. Avalikus kohas mängides on poiste ja tüdrukute mängud väga erinevad. Omaette mängitavad mängud nii palju ei erine, seega võib omataoliste survel oma roll olla. 4-6 aastaselt kujunevad mängugrupid soolise printsiibi alusel. Hakatakse tugevalt eelistama omasoolisi mängukaaslasi. Kujunevad esimesed sõprussuhted.

Esimeses ja teises klassis on ühiselu väikeses rühmas, võimlemistunnis ja hoovimängudes probleemideta. Lapsele ei ole mängukaaslase sugu takistuseks, kui teised sellest probleemi ei tee. Kolmandas klassis hakatakse selgelt vastassugupoolt diskrimineerima. Tüdrukud põlastavad poisse ja poisid halvustavad plikasid. Enamasti kasvavad tüdrukud poistest kiiremini, mis on endid tugevateks pidavatele poistele hämmeldusttekitav. Tüdrukud on jälle ebakindlad kiire pikkuse kasvu ja kohmetu, muutunud välimuse pärast. Endast arusaamine hämardub hetkeks. Et oma hämmeldust varjata, pilkavad nad poisse. Selles eas oleks tark tegu, kui tüdrukuid ja poisse ei sunnitaks paari ükskõik millise tegevuse korral. Lapsele tuleb mõneks aastaks kasvurahu anda oma valitud rühmas. See on lapse arenguetapist lugupidamine.

Soovitused mängimiseks

Olles kahe tüdruku ema, siis minu poolt mõned soovitused ja lemmiktegevused tüdrukutele vanematele:

 • joonistamine nii õues kui toas (mõtle loovalt, ka vee või sõega saab asfaltile joonistada)!
 • heegelnõel ja kera lõnga, tikkimise vahendid,
 • nukumaja koos nukkudega,
 • printsessi mängimiseks kroon, keep, võlukepp, ehted,
 • sööginõud (mitte plastmassist nukunõud),
 • ehete valmistamiseks pärlid, litrid, paelad,
 • pikniku mängimiseks kõik vajalik,
 • ripprõngad võimlemiseks,
 • Littlest Pet Shopiga mängivad koos naabruskonna 3 aastased ja 13 aastased,
 • plaksumängud koos lauludega.

Marianni mäng rõngad

Soovitusi väikeste härradega tegelemieks jagab Aigi Jukk, kes on kahe poisi ema:

 • legod. Igal ajal ja pannakse kokku juhendi järgi kui ka omaloominguliselt;
 • klotsid sobivad alates esimesest eluaastast kuni käesoleva hetkeni. Ehitatakse kõikvõimalike maju, torne, garaaze ja isegi kurjalinnu  (Angry Birds) mängud said mängitud;
 • uuno kaarte mängitaks meil nii, et isegi kui ema ja isa ei saa mängida, siis avatud kaartidega oleme ikka mängus. Poisid käivad meie eest;
 • lauajalka mini variant;
 • joonistamine ja plastiliin on ka suured sõbrad. Lõikamine ja kleepimine. Igasugune meisterdamine, kui keegi näitaks ette mida teha;
 • peitus toas, aardejaht õues;
 • diivanist onni ehitamine.

jalka

Meisterdamist leiab Vippa meisterdamisblogist.

Olles nüüd teadlikud poiste ja tüdrukute mängimise erinevustest ja põhjustest, peaksime siiski meeles pidama, et lapsel on luba mängida nii omasoo kui vastassugupoole mänguasjadega. Et kasvatada poisis empaatiat ja kaastundlikkust, mida tal on täiskasvanueas väga vaja, võiks teda siiski vahest juhatada ka nukunurka tegutsema. Tüdrukud võiksid aga loogilise mõtlemise soodustamiseks mõnikord klotsidest maju ehitada. Lapsed on targad ja kuulavad oma sisemist häält, mis juhatab neid just selliste tegevuste juurde, mida neil sellel hetkel just kõige rohkem tarvis läheb. Mängides mõlemast soost lastega, jälgige ka, et nii füüsiline kui vaimne pool saaksid võrdselt tegevust ning et viibitaks ka värskes õhus. Samuti tuleb arvestada, et kõik lapsed on erinevad ja erilised ning selles artiklis kajastatud info on üldistatud ning ei vasta otseselt sinu lapse iseloomule, käitumisele ja olemusele.

Kasutatud kirjandus:

https://perejakodu.ee/ajajoon/aasta/BD3

http://www.lasteaed.net/uploads/T%C3%BCdrukute-ja-poiste-erinevused..pdf

http://www.tlu.ee/opmat/rk/2009/Lehte%20Tuuling%20-%20RKA6022%20M%E4ng%20ja%20lapse%20areng/3.%20teema/MANGU%20TAHTSUS%20LAPSE%20ARENGUS.pdf

https://www.tlu.ee/UserFiles/Sotsiaalt%C3%B6%C3%B6%20Instituut/%C3%95ppematerjalid/Anne%20Tiko/Lapse%20arengust%20ja%20selle%20j%C3%A4lgimisest

http://www.kuressaare.ee/la7/?Meie_tegemised:%D5ppe-_ja_kasvatust%F6%F6:Lapse_eeldatavad_%FCldoskused

http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/lipitud/Tudrukute.htm

http://www.perekool.ee/artiklid/mang-lapse-arengu-alus/

http://www.ellu.ee/tydrukukskasvamine.php

http://epl.delfi.ee/news/lp/lapsed-soorollide-vangis?id=66329356

http://beafunmum.com/2011/09/do-boys-and-girls-play-differently/

http://www.whattoexpect.com/playroom/playtime-tips/why-girls-and-boys-play-differently.aspx

http://www.madeformums.com/toddler-and-preschool/do-boys-and-girls-play-differently/381.html

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga